فرصت های شغلی


مشاغل مورد نیاز شرکت پدیده کیان تات

 

۱مسئول دفتر(منشی)PKT-21
۲تکنسین فنی کامپیوترPKT-35
۳کارشناس الکترونیکPKT-42
۴کارشناس شبکه و امنیتPKT-43
۵تکنسین شبکه (پسیو)PKT-44
۶مسئول روابط عمومیPKT-11