تالار افتخارات


تائیدیه و مجوزها:

  • عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور.
  • دارای مجوز از سازمان ثبت شرکت‌ها استان تهران و قم (شبکه داده‌‌ها – مشاور طرح‌های انفورماتیکی – مشاور سیستم‌های جامع نظارت تصویری ).
  • عضـو لیست پیمانکـاران مورد تائید وزارت نفـت، گاز و پتروشیمی (ردیف پیمانکار ۴۸۱) .
  • مورد تائید اداره کل حفاظت الکترونیک سازمان حراست وزارت نفت .
  • مورد تائید حراست دانشگاه علوم پزشکی قم .
  • مورد تائید سازمان حراست شرکت ملی گاز .
  • مورد تائید حراست شرکت توزیع برق.
  • مورد تائید حراست بانک کشاورزی .
  • مورد تائید حراست بانک ملی .
  • مورد تائید فناوری اطلاعات و حراست بانک مهر اقتصاد.